Kamal Tiyatrosu - Hoca Nasredtin

posted Jan 31, 2015, 4:52 PM by Nural Akchurin   [ updated Jan 31, 2015, 4:55 PM ]
Kazan'da Kamal Tiyatrosu Hoca Nasredtin'i 6, 7, 8 ve 19 Subat gunlerinde sergiliyor.

Comments