üye aidatları -

Post date: Nov 02, 2019 12:1:18 AM

2020 ve 2021 yılları için Derneğimizin yıllık üye aidatının 100 TL (yüz Türk Lirası)’na arttırılmasına karar verilmiştir.