Kazan Dergisi

Kazan dergisi tarihimizi, edebiyatımızı, kültürümüzü, toplumumuzun yetiştirdiği büyüklerini tanıtmak gayesi ile 1970-1980 yıllarında basıldı. Önemli bir özelliği de yazı ve şiirleri Kazan Lehçesinde basarak, bunları Türkiye Türkçesi'ne tercümeleri ile ve aynı zamanda imkanlar nisbetinde Kazanlılar hakkında ilmi ve objektif bilgi vermekti. İlk makalede de belirtildiği gibi bu dergi her Kazanlının müşterek malı ve eseridir.